przepływomierze elektromagnetyczne
Dom

Szybki i dokładny pomiar cieczy. Czym jest przepływomierz elektromagnetyczny?

Przepływomierze to mierniki odpowiadające za pomiar przepływu cieczy. Do tej kategorii zalicza się różne rodzaje urządzeń, w tym przepływomierz elektromagnetyczny, który stosowany jest powszechnie w wielu branżach.

Przepływomierz elektromagnetyczny – co to jest?

Przyrządy pomiarowe takie jak przepływomierze elektromagnetyczne przeznaczone są do mierzenia prędkości przepływu danego medium przez konkretną powierzchnię, która jest prostopadła do kierunku pola magnetycznego. W trakcie pomiaru zachodzi zjawisko indukcji elektromagnetycznej Faradaya.

Takie przepływomierze cechują się wieloma zaletami w porównaniu do innych typów przepływomierzy, na przykład standardowych urządzeń mechanicznych. To powoduje, że sprawdzają się one również w pracy z trudnymi cieczami, na przykład bardzo gęstymi, z elementami ciał stałych, o różnych temperaturach i ciśnieniu.

Czym wyróżnia się przepływomierz elektromagnetyczny?

Ze względu na swoją zasadę działania przepływomierz elektromagnetyczny pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników pomiarowych. To powoduje, że wybierany jest on tam, gdzie kluczowe jest wykonanie pomiarów szybko, precyzyjnie, także we współpracy z różnymi systemami pomiarowymi, na przykład automatyką pomiarową.

Główne zalety pomiaru przepływomierzami elektromagnetycznymi:

 • możliwość prowadzenia pomiarów na różnych cieczach, także gęstych, lepkich, z ciałami stałymi
 • pomiary mogą być prowadzone w różnych warunkach temperaturowych
 • przepływomierze działają przy mediach pod różnym ciśnieniem
 • wysoka precyzja i dynamika pomiarów
 • stabilność długoterminowa pomiarów
 • brak elementów ruchomych przekładający się na większą niezawodność przepływomierza

Gdzie najczęściej stosuje się przepływomierze elektromagnetyczne?

Przepływomierze elektromagnetyczne to urządzenia stosowane w różnych obszarach przemysłu – wszędzie tam, gdzie należy prowadzić pomiary przepływających cieczy, na przykład w celu kontroli procesów technologicznych i zapobieganiu usterkom.

Za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego można mierzyć:

 • wodę
 • ścieki
 • osady ściekowe
 • pulpy
 • szlamy
 • wina
 • soki
 • mleko
 • kwasy
 • zasady

Zatem przepływomierz elektromagnetyczny może być wykorzystany między innymi w zakładach komunalnych odpowiadających za zarządzanie wodą oraz ściekami, w firmach produkcyjnych w branży spożywczej, celulozowej – papierniczej, w górnictwie i energetyce, w branży chemicznej, farmaceutycznej. Także sprawdzą się w innych obszarach, gdy konieczne jest prowadzenie pomiarów.

Z dostępnymi wariantami mierników można zapoznać się bezpośrednio na stronach ich producentów.